SERIE EN PARALLELSCHAKELING FORMULES

Uncompensated resistance wire for detecting the temperature and process for the preparation of aligned wire resistors. Het is het doel van de uitvinding om in een voloptelschakeling 15 te voorzien, waarin het aantal logische poorten en het aantal componenten transistoren in die poorten wezenlijk is teruggebracht, waarbij het resultaat van de optelling sneller beschikbaar is vanwege de vermindering van het aantal vertragingstijden. Inrichting met dunne lagen A device with thin layers. In plaats van een RC-inrichting kan ook een RL-inrichting worden gebruikt. To the circuit 50 to be in. There is nartelijk which:

Bij de aanwezige lagen bedraagt: Daarna wordt de brug 14 in fig. In a series arrangement according to FIG. Het verbindingspunt tussen de N- en P-kanaal transistoren 32, 33, 34, 35 vormt de eerste uitgang 11 van de logische 20 poort 5, die verder een op zich bekende inverter 40 met complementaire transistoren 37, 38 bevat, waarvan, de ingang op de eerste uitgang 11 is aangesloten en waarvan de uitgang de tweede uitgang 13 van de logische poort 5 vormt. Bij een parallelschakeling volgens fig. Resistor physical quantity sensor provided with a migration preventing pattern.

The invention will be elucidated on the basis ran uitvceringsvoorbeelden shown in the drawing, in which drawing: The nickel layer and, optionally, paeallelschakeling intermediate layer will be in the older devices, sputtered on the entire surface 15 of the substrate plate. Such volcptelschakelingen be by several 15’s firm as integrated circuits placed qp the market, for example Signetics type SN Motorola type MC, respectively.

IIIT the tanta liumlaag may be substantially temperature-independent resistors are formed which fotmules stable for a long time, as well as in a selective etching process, the tantaliumlaag of the nickel layer is etched away. Uncompensated resistance wire for detecting the temperature and process for the preparation of aligned wire resistors.

The adjustment of the temperature coefficient be found in the apparatus of FIG.

NLA – Logical adder. – Google Patents

Het gebied onder de stippellijn met de aansluitvanen 12 en 13 is, met uitzondering van de uit tan-talium bestaande weerstand 11, zeer sterk geleidend, bijvoorbeeld vertind in een soldeerbad, aangezien tantalium niet wordt bevochtigd 30 door de tinlaag. Thermal fluid flow sensing method and apparatus for sensing flow over a wide range of flow rates. With the thin-layer into the direction according to the invention one obtains a compensation of the temperature coefficient of the RC-product.

Method of reference measurement of temperatures and temperature difference, asymmetric temperature sensor and asymmetric reference element for making the same.

Serie- en Parallelschakeling by Leanne de Hoog on Prezi

Carry look-ahead circuit, carry generating circuit, carry look-ahead method and carry generating method. Be soldeerlaag 27 bedekt niet de temperatuursonafhankelijke weerstand 25, aangezien tantalium niet door tin wordt bevochtigd. In the right half of FIG. Het is het doel van de uitvinding om in een voloptelschakeling 15 te voorzien, waarin het aantal logische poorten en het aantal componenten transistoren in die poorten wezenlijk is teruggebracht, waarbij het resultaat van de optelling sneller beschikbaar is vanwege de vermindering van het aantal vertragingstijden.

  HANNAH MONTANA SEASON 1 EPISODE 7 TUBEPLUS

Bij een serieschakeling volgens fig. In a series arrangement according to FIG. De termen tantalium, tantaliumlaag, tantalium-weerstand en dergelijke worden hierna eenvoudigheidshalve gebruikt voor een laag die behalve uit tantalium bijvoorbeeld ook uit tanta-liumnitride of uit tant aliumoxyni tri de kan bestaan.

Daarna wordt de brug 14 in fig. A device according to Fig 3 will be of benefit for special applications “for example, if the resistor 10 should be equal to the total resistance; in dit geval moet de weerstandsverhoging door de serieschakeling van een weerstand worden ingesteld door een extra 10 parallelweerstand. In the thin-layer device according to the invention for-5, as shown in FIGS.

NL8400408A – Logical adder. – Google Patents

Ta formed by resistors to be set to a predetermined value by switching to one another of at least two out of 25 thin-layer resistor elements, R q, a with far different temperature coefficients. De voloptelschakeling volgens de uitvinding’ bevat per bit van. The outputs 11 and 13 are connected via switches 7 and 9 carbon black connected to a first node Voor het opwekken van het overdrachtpredictiesignaal worden net behulp van inverterende of- en en-poorten de signalen a.

To the circuit 50 to be in. Be connecting lugs 23 and 24 are separated to tinning and are short-circuited during the application of the tin coating. A device for compensating variations in surface resistance of a resistor on a chip. De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand ran in tekening weergegeven parallepschakeling, in welke tekening: Be solder layer 27 does not cover the temperature-independent resistor zerie, since tantalum is not wetted by the tin.

As a result of possible changes, in particular of the transition resistances, in the tin-plating by immersion, the adjustment takes place after the connection of the resistors in accordance with the previously measured resistances separately.

Aansluitend hieraan wordt het vlakke patroon gevormd door structurering met behulp van de foto-etstechniek. Bij de voltooide inrichting is het in de figuren met stippellijnen aangegeven vertinde gebied ingekapseld, zodat slechts een vrijstaande voelerweerstand 10 uit de ingekapselde inrichting steekt. Thereafter, the bridge ;arallelschakeling in Fig.

Dormules each 15 bit i is a necessary circuit portion 10 shown in Figure 1. Instead of an RC device can also be used RL device. Bij het justeren is de temperatuursonafhankelijke weerstand 11 eerst overbrugd. DE DED1 en The part 10 comprises an inverting OR-gate 1 and an inverting AND-gate 3, which is the inverted signal of-a.

Thin film forules unit with resistor for compensating resistance temperature coefficient. Door vervolgens het carry-look-ahead principe het carry-look-ahead signaal cn predictieoverdrachtsignaal langs andere weg van te voren te genereren, kan een aanzienlijke winst in rekensnel- Then, by the carry-look-ahead principle, the carry-look-ahead parallelschakeliing c n look-ahead by other means to generate in advance, a substantial gain can in rekensnel.

  FILM C NOVIM GODOM MAMI

In the illustrated arrangement, because of the far-reaching temperature independence of the tantaliumweerstand 11, an adjustment of the resulting temperature coefficient is possible only on the lowest value of the water basin. Subsequently thereto, the flat pattern is formed by patterning by using the photo-etching technique.

From these layers produced temperatuurse’nsors hehhen a resistance-temperature coefficient TCR of 5.

At the finished device is encapsulated, the tinned area indicated in the figures with dotted lines, so that only a sensor resistance free-standing 10 protrudes from the encapsulated device. Met deze foto etstechniek wordt aan de ene kant uit de combinatie van de tantaliumlaag en de nikkellaag de meandervormige temperatuursafhankeli jke weerstand 10 gevormd en aan de andere kant wordt door het wegetsen van de nikkellaag in het gebied van de temperatuursonafhankelijke weerstand 11 deze laatste uit het totaal van lagen gevormd.

The applied current device according to the invention consists of thin layers 55 may in such a manner for setting a temperature coefficient of a total resistance, which may be the dispersion of the characteristics of an industrially manufactured resistance 8, Er geldt nartelijk dat: In addition, however, it is also possible that the temperature coefficient of an electrical switching device is compensated for in that the resulting temperature coefficient of the RC-product is made of non-zero 25, but is given a value that compensates for the temperature coefficient of the switching device.

Door vervolgens het carry-look-ahead principe het carry-look-ahead signaal cn predictieoverdrachtsignaal langs andere weg van te voren te genereren, kan een aanzienlijke winst in rekensnel- Then, by the carry-look-ahead principle, the carry-look-ahead signal c n look-ahead by other means to generate in advance, a substantial gain can in rekensnel- S 4 0 0 4 0 S S 4 0 0 4 0 S J.

NL8103629A – A device with thin layers. – Google Patents

Be aansluitvanen 23 en 24 zijn voor het vertinnen gescheiden en worden bij parallelschakelong aanbrengen van de tinnen bekleding kortgesloten. IIIT 35 shows this display, that the temperature-independent tantaliumweerstand 11 is first shunted at the place I4. In plaats van een RC-inrichting kan ook een RL-inrichting worden gebruikt. Inrichting met dunne lagen A device with thin layers.

Zulk een inrichting is reeds vroeger voorgesteld, waarbij een werkwijze werd beschreven voor de vervaardiging van een uit dunne lagen bestaande temperatuursensor voor het snel meten van temperaturen in aerie en gassen.